Vložiť odkaz

Predtým, než vložíte odkaz do katalógu, prečítajte si na konci tejto stránky "UPOZORNENIE"!

Názov webstránky (povinné)
URL : Webstránka (povinné)
Vyber kategóriu : Kategória (povinné)
Email : Email (povinné)
Kľučové slová : Kľučové slová (povinné)
Popis : Popis webstránky (povinné)
(max. 300 znakov)

10+7=

Upozornenie:

  • Správny formát pre uloženie do katalógu URL: http://profile.sk a nie URL: profile.sk a tiež nie http://profile.sk/
  • Pokiaľ odkaz napíšete s lomítkom na konci url nebude správne fungovať!
  • Pokiaľ odkaz napíšete bez http:// nebude správne fungovať!
  • Popis musí byť zmysluplný a tvorený z aspoň 250 znakov!
  • Popis obsahujúci mimoriadne veľký počet chýb bude vymazaný.
  • Pridávajte minimálne 3 kľúčové slová oddelené čiarkou.
  • Text nesmie obsahovať vulgárne výrazy (ani v prípade propagácie adult webu), nesmie propagovať rasovú neznášanlivosť ani inak porušovať zákony Slovenskej republiky.
  • Môžete pridávať i adult weby, ale iba so slušným popisom!